Företaget

Jordförsäljning

Vedförsäljning

Våra maskiner

Uthyrning av vagn

Miljö

Kontakta oss

Vandrarhem


Miljöpolicy för ÅdalsLast AB:

"Företaget ska efter förmåga och förutsättningar använda sig av de för miljön mest lämpliga hjälpmedel och metoder".

Detta innebär att vi aktivt deltar i våra branschorganisationers - VTG och Kustfraktarna - miljö- och kvalitetssäkringsprogram.

För vår egen del innebär det till exempel att vi gått över till biologiskt nedbrytbar hydraulolja och använder miljödiesel. Att vi successivt går över till maskiner med motorer av Euro steg 1 och 2-typ vid maskinbyten och sätter in elektroniska brytare som stoppar motorn vid stora oljeläckage. Detta gäller naturligtvis även våra lastbilar.

Företaget hjälper också miljön med att kompostera bark och slam till utmärkt anläggninsjord för gräsmattor och rabatter m.m. Matjord: Fräst åkerjord, som är sorterad och blandad med sand, torv och naturgödsel.

 

     __________________________
     Copyright © Ådals Last AB